Thursday, November 27, 2008

Kisah Nabi Salleh A.S dan Kaum Thamud

Tajuk: Kisah Nabi Salleh A.S
Nabi: Salleh A.S
Kaum: Thamud
Tempat:Madyan

Kata Kunci
Tinggal di lereng bukit
menebuk gunung-gunung
melupakan ajaran
sembah berhala

inni lakum rasulun amin. fattakullaha waatiun
(sesungguhnya aku adalah rasul yang di amanahkan (yang diutus oleh Allah) kepada kamu)
Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah dan taatlah kepadaku
Cabar Nabi Salleh
ma anta illa basyarun misluna Suarak 54
engkau hanyalah seorang manusia seperti kami olehitu bawakanlah satu tanda (mukjizat) jika betul engkau dari orang yang benar.
Nabi Salleh ingatkan kepada kaumnya azab Allah pada kaum sebelum Nabi Nuh dan Nabi Hud
Nabi Salleh tanya apa mukjizat yang dikehendaki?
Kaumnya suruh keluarkan unta dari bukit
nabi Salleh berdoa
Jibril menyampaikan pesanan:
Jangan bunuh, boleh minum susu
Setelah nabi Salleh berdoa keluarlah unta dari bukit
Pesanan nabi supaya bergilir minum air telaga
Kaumnya patuhi perintah dan larangan untuk beberpa ketika
Bercadang untuk membunuh unta
Bunuh unta semasa dia sedang minum
Hadiahkan kepada pembunuh unta seorang wanita cantik
Unta tidak kelihatan
Baginda sedih
Berjumpa kaumnya yang bergembira kerana kematian unta
Kaumnya persoalkan seksa tuhanmu
Tempoh 3 hari, minta ampun dan bertaubat
Kaum Thamud
Cukup 3 hari seksa Allah datang
Angin taufan, harta benda, ternakan, gunung -ganang hancur
Kaum Thamud mati
Kecuali nabi Salleh A.S dan pengikutnya.

No comments: